STARLETS - Cheer Konkurranse

Kurs id : L16
NORDSETER Skole GYMSAL
Torsdag kl. 17.00 - 19.00
Pedagog: Marie

Beskrivelse

Lukket konkurransegruppe - les gjerne om hva det vil si å konkurrere i cheer dance. www.studiostepup.com/cheer 

Det er ikke turnkurs på step Up inkludert dette halvåret, men turn workshop utvalgte søndager med lengre økter. Det vil og være turn på flere av Torsdagstreningene med turntrener samt besøk av Kine T. som hjelper oss med Cheer triks. 

Prisen inkluderer ikke konkurranse. 

Vår kursplan